ارسال تبلیغ به گروه ها   

شما می توانید پیام های تبلیغاتی خود را به گروه های تلگرامی ارسال کنید و به این ترتیب تبلیغات خود را در معرض دید تعداد زیادی از کاربران قرار دهید.

در پایان فهرست گروه هایی که تبلیغ به درستی برای آن ها ارسال شده است به صورت یک فایل csv برای شما ارسال خواهد شد.

در انتخاب متن برای تبلیغ خود دقت کنید. یک متن تبلیغاتی مناسب می تواند به شما در رسیدن به اهداف تبلیغاتی خود کمک کند.

انتخاب

برای جذاب تر شدن و بهتر دیده شدن تبلیغ خود سعی کنید که با آن عکس اضافه کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل را وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل و همچنین ارسال گزارش روند کار با شما تماس حاصل شود.

در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
  ارسال به ۱۰۰ گروه - ۲,۲۲۲ تومان
  ارسال به ۲۵۰ گروه - ۳,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۵۰۰ گروه - ۷,۹۵۰ تومان
  ارسال به ۷۵۰ گروه - ۹,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۱۰۰۰ گروه - ۱۲,۵۰۰ تومان
  ارسال به ۱۵۰۰ گروه - ۱۵,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۲۰۰۰ گروه - ۱۹,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۲۵۰۰ گروه - ۲۳,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۵ هزار گروه - ۴۰,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۱۰ هزار گروه - ۷۵,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۲۰ هزار گروه - ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۳۰ هزار گروه - ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۵۰ هزار گروه - ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۱۰۰ هزار گروه - ۴۹۹,۰۰۰ تومان

تبلیغ شما برای گروه های تلگرام ارسال می شود تا به تعداد درخواست شده برسد. در ارسال ها فقط ارسال های صحیح محاسبه خواهد شد.