ارسال تبلیغ به کاربران   

شما می توانید پیام های تبلیغاتی خود را به کاربران تلگرامی ارسال کنید و به این ترتیب تبلیغات خود را در معرض دید تعداد زیادی از کاربران قرار دهید.

در پایان فهرست کاربرانی که تبلیغ به درستی برای آن ها ارسال شده است به صورت یک فایل csv برای شما ارسال خواهد شد.

در انتخاب متن برای تبلیغ خود دقت کنید. یک متن تبلیغاتی مناسب می تواند به شما در رسیدن به اهداف تبلیغاتی خود کمک کند.

انتخاب

برای جذاب تر شدن و بهتر دیده شدن تبلیغ خود سعی کنید که با آن عکس اضافه کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل را وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل و همچنین ارسال گزارش روند کار با شما تماس حاصل شود.

در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
  ارسال به ۱۰۰ نفر - ۲,۲۲۲ تومان
  ارسال به ۲۵۰ نفر - ۳,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۵۰۰ نفر - ۷,۹۵۰ تومان
  ارسال به ۷۵۰ نفر - ۹,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۱۰۰۰ نفر - ۱۲,۵۰۰ تومان
  ارسال به ۱۵۰۰ نفر - ۱۵,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۲۰۰۰ نفر - ۱۹,۹۹۹ تومان
  ارسال به ۲۵۰۰ نفر - ۲۳,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۵ هزار نفر - ۴۰,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۱۰ هزار نفر - ۷۵,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۲۰ هزار نفر - ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۳۰ هزار نفر - ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۵۰ هزار نفر - ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  ارسال به ۱۰۰ هزار نفر - ۴۹۹,۰۰۰ تومان

تبلیغ شما برای کاربران تلگرام ارسال می شود تا به تعداد درخواست شده برسد. در ارسال ها فقط ارسال های صحیح محاسبه خواهد شد.