ارسال تبلیغ به کانال ها   

شما یک آدرس که هدف نهایی تبلیغ شماست را در قسمت آدرس تبلیغ وارد می کنید. تبلیغ شما توسط ادمین کانال ها به کانال های تلگرام ارسال می شود تا به تعداد کلیک درخواست شما توسط شما برسد.

در انتخاب متن تبلیغاتی دقت کنید. یک متن جذاب و تا حد امکان کوتاه برای تبلیغ خود انتخاب کنید تا کاربران به سرعت به لینک هدف شما هدایت شوند.

انتخاب

یک تصویر جذاب با کیفیت مناسب،‌ نه خیلی حجیم و نه خیلی بی کیفیت متناسب با متن تبلیغاتی خود انتخاب کنید.

این آدرس همان هدف تبلیغات شماست. یعنی آدرسی که می خواهید کاربران را به آن هدایت کنید. آدرس را حتما بررسی کنید که سالم باشد و مشکلی نداشته باشد.

لطفا یک آدرس ایمیل را وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل و همچنین ارسال گزارش روند کار با شما تماس حاصل شود.

در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
  دریافت ۱۰۰ کلیک - ۱۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۲۰۰ کلیک - ۲۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۳۰۰ کلیک - ۳۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۵۰۰ کلیک - ۵۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۱۰۰۰ کلیک - ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۲۰۰۰ کلیک - ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۳۰۰۰ کلیک - ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۵۰۰۰ کلیک - ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  دریافت ۱۰۰۰۰ کلیک - ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبلیغ شما در کانال ها ارسال خواهد شد تا کاربران بر روی لینک ارایه شده کلیک کرده و تعداد کلیک ها به تعدادی که شما تعیین کرده اید برسد.