افزایش واقعی بازدید پست   

پستِ کانال تلگرام شما به کاربران و گروه ها ارسال شده تا تعداد بازدید های پست به عدد مشخص شده برسد. از طریق لینک پیگیری شما می توانید تعداد تبلیغات ارسال شده و نحوه افزایش بازدید را مشاهده فرمایید.

در پایان فهرست کاربران و گروه هایی که تبلیغ به درستی برای آن ها ارسال شده است به صورت یک فایل csv برای شما ارسال خواهد شد.

برای یافتنِ لینکِ پست کانال، ابتدا وارد کانالِ خود شده و بر روی پست خود دکمه (فِلِش) اشتراک را زده و لینک آن را کپی نمایید. توجه نمایید که لینک پست شما چیزی همانند زیر خواهد بود: https://telegram.me/CHANNEL/23

لطفا آدرس کانال خود را به صورت: @channel_name و یا https://telegram.me/channel_name و یا به صورت لینکِ جوین شدن به کانال وارد نمایید.

لطفا یک آدرس ایمیل را وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل و همچنین ارسال گزارش روند کار با شما تماس حاصل شود.

در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
  ۱۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام یک روز کاری - ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام یک تا دو روز کاری - ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام یک تا دو روز کاری - ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام دو تا سه روز کاری - ۵۵,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام دو تا سه روز کاری - ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام سه تا چهار روز کاری - ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام چهار تا پنج روز کاری - ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام پنج تا شش روز کاری - ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام شش تا هفت روز کاری - ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام هفت تا هشت روز کاری - ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰۰۰۰ بازدید برای پست: مدت انجام هشت تا ده روز کاری - ۳۵۰,۰۰۰ تومان

توجه نمایید که پستِ کانال شما به کاربران و گروه ها ارسال شده تا تعداد بازدید های پست به عدد مشخص شده برسد. از طریق لینک پیگیری شما می توانید تعداد تبلیغات ارسال شده و نحوه افزایش بازدید را مشاهده فرمایید.