فوروارد پیام های کانال به گروه ها   

ممکن است بخواهید که پیام کانال خود به گروه های مختلف فوروارد کنید. در این صور می توانید با خرید این سرویس پیام خود را به سهولت برای گروه های مختلف فوروارد کنید و در معرض کاربران تلگرام قرار دهید.

در پایان فهرست گروه هایی که تبلیغ به درستی برای آن ها ارسال شده است به صورت یک فایل csv برای شما ارسال خواهد شد.

برای یافتنِ لینکِ پست کانال، ابتدا وارد کانالِ خود شده و بر روی پست خود دکمه (فِلِش) اشتراک را زده و لینک آن را کپی نمایید. توجه نمایید که لینک پست شما چیزی همانند زیر خواهد بود: https://telegram.me/CHANNEL/23

لطفا یک آدرس ایمیل را وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل و همچنین ارسال گزارش روند کار با شما تماس حاصل شود.

در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
  فوروارد به ۵۰ گروه - ۵,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۱۰۰ گروه - ۹,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۲۵۰ گروه - ۱۹,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۵۰۰ گروه - ۲۹,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۱۰۰۰ گروه - ۴۱,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۲۰۰۰ گروه - ۵۰,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۳۰۰۰ گروه - ۶۱,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۵۰۰۰ گروه - ۷۹,۰۰۰ تومان
  فوروارد به ۱۰۰۰۰ گروه - ۱۰۰,۰۰۰ تومان