لیست سوپرگروه های فعال   

اگر تمایل دارید که سوپرگروه های فعال داشه باشید و از آن برای تبادل اطلاعات با تعداد زیادی از مخاطبان استفاده کنید می توانید از این سرویس استفاده کنید و در ارتباط با تعداد زیادی مخاطب باشید!

لطفا یک آدرس ایمیل را وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل و همچنین ارسال گزارش روند کار با شما تماس حاصل شود.

در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
  بسته ۱۰۰ سوپرگروه - ۳,۳۳۳ تومان
  بسته ۲۵۰ سوپرگروه - ۶,۶۶۶ تومان
  بسته ۵۰۰ سوپرگروه - ۱۱,۱۱۱ تومان
  بسته ۱۰۰۰ سوپرگروه - ۱۹,۹۹۹ تومان
  بسته ۲۰۰۰ سوپرگروه - ۳۶,۹۹۹ تومان
  بسته ۵۰۰۰ سوپرگروه - ۷۷,۷۷۷ تومان

پس از خرید بسته مورد درخواست لیست سوپرگروه ها به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. در صورتی که از طریق ربات سفارش ارسال کرده اید و به این صفحه آمده اید بعد از تکمیل سفارش، لیست گروه ها در تلگرام نیز برای شما ارسال خواهد شد.